HUISREGLEMENT DANSATELIER CAROLE ROORYCK 


 • Gratis proeflessen zijn mogelijk mits vooraf reservatie. Een niet-bindende fiche wordt opgemaakt.
 • Betaling: contante betaling van het volledig bedrag tijdens inschrijfmomenten. Bij niet-betaling kan de  reservatie/inschrijving nietig verklaard worden.
 • Het cursusgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. Niet bij langdurige ziekte, verhuizing, ongeval, uitééngaan van partners, overmacht, e.d. 
 • De lessen vangen stipt aan.
 • De dansers betreden/verlaten de danszaal enkel na een teken van de dansdocent.
 • Geen gebruik van smartphones of dergelijke tijdens de les.
 • Het maken van opnames (beeld en geluid) wordt niet toegestaan.
 • Toeschouwers worden niet toegestaan in de danszaal.
 • Respecteer de buurt, laat geen afval achter en hou het stil.
 • Er geldt een algemeen rookverbod.
 • Geen eigen drankverbruik toegelaten.
 • In de danszaal is eten en drinken niet toegestaan. 
 • Dans- en fitnessdocenten worden niet toegelaten in de lessen. 
 • De jonge dansers worden ingedeeld per leeftijd/niveau. Enkel de dansdocent beslist wanneer een danser naar een ander niveau kan.
 • Schoeisel: betreed de zaal met propere en niet-markerende indoor sportschoenen of dansschoenen volgens de gekozen stijl (geen buitenschoenen in de danszaal).
 • Kledij: voor de jonge dansers hanteren we een dresscode die wordt meegedeeld per brief. Gelieve voor de eerste les comfortabele kledij te dragen (geen jeans, rokjes, jurkjes). Juwelen, uurwerken en accessoires worden niet toegestaan tijdens de dansles. Gelieve lange haren vast te maken.
 • Dansatelier Carole Rooryck is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal. Bij het betrappen op diefstal of drugs wordt de politie onmiddellijk verwittigd.
 • Geen toegang voor huisdieren.
 • Respect en beleefdheid: de dansdocent behoudt zich het recht voor een leerling uit de les te zetten of de toegang tot de les te ontzeggen in geval van onaanvaardbaar gedrag. Personen die een storend gedrag vertonen kunnen de toegang tot de zaak ontzegd worden.
 • Privacy: dansatelier wilt u verzekeren dat persoonlijke informatie binnen het bedrijf blijft. Gegevens worden gebruikt bij noodgeval en informatieve communicaties (mailings) (Cf. GDPR, in voege sinds 25 mei 2018).
 • In geval van nood of overmacht kan het lessenrooster en de locatie wijzigen.  
 • Dansatelier is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en interpretatiefouten.

Als lid betekent het dat u kennis hebt genomen van ons huisreglement en hiermee akkoord gaat.

 
 
 
 

DACR is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en interpretatiefouten.